Spoorlijn Hasselt-Maastricht

De reactivering van een gedeelte van spoorlijn 20 is al een stap in de goede richting. Tegelijkertijd zou dit lijngedeelte ook voor personenvervoer per light train gereed gemaakt moeten worden, zodat voorlopig Lanaken al met hoogwaardig openbaar vervoer met de euregio wordt verbonden. Later dient het gedeelte Lanaken - Beverst-aansluiting te volgen , zodat de gehele lijn tot Hasselt door light train kan worden ontsloten. Pessimisten menen dat het passagiersaanbod niet voldoende zal zijn. Door een gerichte promotie voor, tijdens en na de heropening, zoals in Duitsland, zal lijn 20 beslist een succes worden. Op alle plaatsen in Nederland en Duitsland, waar het light rail systeem werd ingevoerd, kan van een doorslaand succes worden gesproken. In deze tijd van alsmaar toenemende congestie op de wegen dient eventueel hergebruik van stilgelegde spoorlijnen ernstig in overweging te worden genomen.

Jan L.M. van Dinteren - Geleen