Bouwplaatsen

Terecht zijn mensen gaan betogen voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. De verfransing van Vlaams-Brabant kost de gewone burger aldaar gigantische kapitalen om een bouwplaatske of een woning te kopen of te huren. In Limburg beseft men dat veel te weinig. Mogen we er ook op wijzen dat Vlaanderen een land is met de hoogste bevolkingsdichtheid van West-Europa, nog meer mensen per vierkante kilometer dan in Nederland. Beschaafde Waalse mensen gaan zich niet opdringen bij Vlaamse buren die al een gigantisch ruimtegebrek kennen, daarbij wetende dat het relatief lege Wallonië uitstekende spoorverbindingen heeft met Brussel. Was dat voor ‘democratische’ politici zo moeilijk om dat aan de Franstalige collega’s duidelijk te maken? Wanneer wordt Vlaanderen politiek volwassen? Nooit?

Eddy Van Buggenhout - Bree