De CD&V beloften

Ja, de CD&V doet ook beloftes aan ons. Indien ze geroepen worden om Vlaanderen te besturen, mogen wij ons verwachten aan enkele mooie zaken. Zo zullen de erfenisbelastingen voor de gezinswoning, tussen de partners, verdwijnen en zal er ook een vrijstelling komen voor de eerste 150.000 Euro die naar de erfgenamen gaan in rechte lijn.

Jan Hermans - Kinrooi

Ook de registratierechten voor de eerste woning worden verlaagd en meeneembaar gemaakt, bij verkoop en nieuwe aankoop.(Wij hopen dat dit ook geldig zal zijn voor de bestaande wooneigenaars) Eigelijk is dit toch ook een niet reële belasting, partners hebben samen gewerkt voor die woning, en bij overlijden zou men dan weer moeten betalen voor iets waar toch al belastingen voor betaald is.

Volgens mij moeten ook de gelden die overgaan naar de partner, worden vrijgestel van deze erfenisbelasting, ook daar hebben ze beiden hard genoeg voor gewerkt, en belastingen op betaald. Maar wat gebeurt er indien men gehuwd of een samenwooncontract heeft, met scheiding van goederen,

want dit is niet samen opgebouwd, moet men daar dan wel nog erfenisbelastingen op betalen? Het is toch wonderlijk, dat Dhr Stevaert daar niet aan heeft gedacht!

Aangeboden door onze partners