Reciprociteit

Tewerkstelling, hiërachie, keuze en cultuur zijn elkaars concurrenten zondermeer. Verschillende strekkingen onderling kunnen alleen maar als er onderling krediet is. Je kan geen onervaren persoon een verantwoordelijke taak geven, besluiteloosheid blijft als bazen blijven, waardeloosheid is weer werkloosheid. Niets raakt opgelost -- tenzij er krediet is.

Dominiek De Schepper - Koersel Beringen

Elkander aanvaarden om samen te kunnen werken. Een wederzijds overschot om verder te gaan moet zijn. Deze algemene voorwaarde komt ook van 2 kanten met belasting van afbouw van het systeem of bewuste provocatie. In beide gevallen tijdsverspilling. Nutteloze immorele verkwisting.