Natuurvrienden gelijk voor de wet?

Als vitale zeventiger besteed ik veel tijd aan wandelen en observeren aan “het Schulens Meer”. Ik heb ook geen probleem met het feit dat de Vlaamse Gemeenschap over een bepaald gebied een betredingsverbod heeft uitgevaardigd teneinde de “broedrust” van de vogels niet te verstoren.

J. Hendrickx

Maar ik heb wel een probleem met hetgeen een paar dagen geleden(01-05-04.-20u30) gebeurde. Op een ogenblik dat ik mij aan de met een paddeslot gesloten poort, welke toegang geeft tot dit “broedgebied” bevind, zie ik een groep van minstens 20 personen door de poort in dit rustgebied wandelen, één persoon is blijkbaar in het bezit van de sleutel om zich toegang te verschaffen. Ik vind het maar raar dat één persoon ( en ik ben erg rustig) meer lawaai en onrust zou veroorzaken dan een groep van 20 personen. Misschien waren deze mensen opgeleid om de vogels te helpen broeden!!! In dit geval heb ik niets gezegd?!