Vlaams Blok

Met veel ongeloof en verbijstering vernam ik het arrest van het Hof in Gent over de drie VZW’s van het Vlaams Blok. In deze verbouwereerdheid ben ik duidelijk niet alleen. Heel wat Hoogleraars in rechten en vooraanstaanden uit de Vlaamse Beweging verwerpen dit arrest, als zijnde een gevaar voor het recht op meningsuiting.

Jan Callebaut - Oostende

Het proces gaat volgens mij niet om de allochtonen - die er weliswaar worden bijgehaald als schaamlapje om het echte leidmotief te verdoezelen worden -, maar om de republikeinse standpunten van het Vlaams Blok, die een wezenlijk gevaar betekenen voor de postjes en het verkwistende vertier (op kosten van de belastingsbetaler) van de machtigen uit dit land.

Heel dit wansmakelijk proces doet me veeleer denken aan een mediaspektakel met communistische en andere totalitaire trekjes.

Voor wanneer de heropvoedingskampen voor de Vlaams Blokkers? Laat ons hopen dat de democratie hier nog zegeviert en de rechter in Cassatie het arrest afketst ter vrijwaring van het recht op vrije meningsuiting!