Paars

Het ontgaat geen enkel weldenkend burger dat Paars na hun vorige flater nu niet enkel de media muilkorft, maar bovendien hen ook nog verplicht laat uitbazuinen dat 'de burgers toch zo ontzettend tevreden zijn in dit land'!

Jan Schepens - Leopoldsburg

Nochtans wanneer je vandaag, zelf een test doet is 90% van de bevolking absoluut mal-content over hun chaotisch beleid.

Deze machtsgeile struisvogelpolitiek die hen moet behoeden van hun constant opeengestapelde blunders de afgelopen 5 jaar, zal hen hopelijk enkel windeieren leggen op 13 juni.

Maar wanneer de media 45 dagen achter mekaar deze onrealistische 'goed nieuws show' blijft verkondigen is het echter mogelijk dat Jan met de pet al de paarse blunders, discriminatie, anti-democratisch beleid enz. totaal is vergeten en alzo opnieuw vertrouwen krijgt in hun loze beloften. De media die de waarheid niet durven te publiceren zijn dan zeker mede verantwoordelijk de gevolgen na 13 juni.