Brussel Halle Vilvoorde

Afgelopen weekend werd er blijkbaar overal gevierd. Feest bij de

Stijn Paemelaere, Roze Leeuwen - Leuven

Eurocraten. Feest bij de syndicalisten en de socialisten. Feest bij de

flaminganten.

Behalve het traditionele Feest van de Arbeid, was 1 mei dit jaar ook een

belangrijke dag voor de Europese Unie. Ze werd uitgebreid tot 25 landen,

een record want in één klap werden 10 nieuwe staten lid van de EU.

Economisten maken nu al de balans op van de verschuiving die wellicht

zullen volgen op het inlijven van deze grotendeels onontgonnen

afzetmarketen en vooral de goedkopere arbeidsmarkten.

Critici reageren genuanceerd enthousiast op deze uitbreiding van de

Europese Unie. Wij verwelkomen de nieuwe EU-lidstaten. Tegelijk vragen

wij dat onze politici de politieke toekomst van de Europese democratie

ter discussie durven stellen. Wij vragen dat zij durven bouwen aan de

positie van Vlaanderen.

Europa moet een gemeenschap van mensen en volkeren worden in plaats van

een moloch met obscure economische belangen en supra-gouvernementele

organisaties. Europa moet bouwen aan vrede, aan sociale rechtvaardigheid

en democratie, aan een samenleving zonder discriminaties op grond van

ethnie of seksuele geaardheid. Europa moet aandacht hebben voor de

diversiteit van én binnen de huidige Europese lidstaten.

Wij pleiten dan ook voor een (re-)organisatie van de huidige Unie zodat

àlle Europese regio's vertegenwoordigd kunnen worden én rechtstreeks

inspraak kunnen verwerven.

Voor de Roze Leeuwen is een democratische Vlaamse lidstaat van een écht

democratische Europese Unie geen utopie. Vandaag -- na een jarenlange

halfslachtige en excuserende houding -- volgt ook het

IJzerbedevaartcomité opnieuw een gelijkgezinde koers. Met genoegen

stellen we vast dat Walter Baeten (en het IJzerbedevaartcomité) in zijn

jongste persbericht ondubbelzinnig pleit voor een onafhankelijk

Vlaanderen en een volwaardige lidstaat van Europa, voor een

toekomstgerichte en sociale samenleving; net zoals er al jaren staat te

lezen in de "baseline" van de Roze Leeuwen.

Jarenlang hebben wij, vanuit onze unieke positie -- als radicale

pleitbezorgers van het op separatisme gerichte Vlaams-nationalisme én

voortrekkers van een open en verdraagzame samenleving -- scherpe kritiek

geuit op de inhoud van de IJzerbedevaart en op de houding van het

IJzerbedevaartcomité.

Vandaag zeggen wij: proficiat Walter, welkom thuis!

Wij verwachten u op 9 mei in Halle: steun de burgemeesters, splits de

kieskring en het gerechtelijk arrondissement Brussel Halle Vilvoorde!