Werkgever van het jaar

Indien deze prijs toegekend zou worden aan Fons Martens, dan zou dit een

Jean-Paul Cardinaels en Christine Vanaken, ex-werknemers - Kinrooi en Tongerlo

kaakslag betekenen in het aangezicht van de 26 herstructureringsafgedankten

plus nog enkele gewoon afgedankten in de periode 1 mei 2003 tot 30 april

2004. Daar waar in de financiële ondernemingsraad in mei 2002 door de

werknemersafgevaardigden reeds werd gevraagd welke maatregelen de directie

ging nemen tegen de op 1 jan 2003 komende milieubelasting in Duitsland op

blikbier, kregen we als antwoord dat we dan met zijn allen lege blikjes

gingen rapen in Duitsland, want daar konden we rijk van worden.

Tegelijkertijd werd opgestart met een nieuw bedrijf dat het blikbier zou

vervangen.

Indien deze 26 werknemers gewoon zouden overgeplaatst zijn naar het nieuwe

bedrijf, zou dit voor de Belgische staatskas een besparing geweest zijn. Nu

staan er weer 26 mensen meer op de dop die daar hoegenaamd niet om vroegen

plus steun die de overheid betaalt voor nieuwe werknemers in het nieuwe

bedrijf. En dan maar lullen door de werkgevers dat de loontrekkenden te

vroeg stoppen met werken en dat doppers niet willen werken. En wie weet wat

de nabije toekomst nog brengen zal in Luimburgs' oudste brouwerij ?

Was het de bedoeling van Herman Dessers om via zulke handelingen een prijs

toe te kennen die zijn naam draagt ?

Enkele ex- werknemers van Fons Martens.