Europa en Belgie

1 Mei was een belangrijke dag, nooit eerder is de EU in één klap met

zoveel lidstaten uitgebreid. De grenzen van de Unie strekken zich nu

uit van het Verenigd Koninkrijk tot Rusland. Wie had dàt 15 jaar geleden

kunnen denken, toen de helft van ons continent nog communistisch

was?

Bruno Yammine - Kessel-Lo

De EU is er gekomen, en is uitgebreid omdat er een politieke

wil tot samenwerking is. Politici van alle landen en taalgroepen beslissen

samen over supranationale aangelegenheden. En waarover gaat de

belangrijkste discussie in België? De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.

Beschamend in feite. Waarom kunnen (vele) politici die oproepen

tot meertalige samenwerking in Europa dit niet in ons land, waar

de Europese hoofdstad ligt?

Eendracht maakt macht, voor Europa én voor België.

Aangeboden door onze partners