Brussel-Halle-Vilvoorde

Ludwig Vandenhove, voorzitter van de senaatscommisie binnenlandse zaken, wil

Fernand Geraerts - Hasselt

voor de verkiezingen niet meer praten over de splitsing van het kiesdistrict

Brussel-Halle-Vilvoorde.

Dit verwondert mij niets omdat de vroegere SP en de huidige sp.a nog nooit

een echt Vlaams standpunt hebben ingenomen, noch verdedigd.

Behalve één persoon, namelijk, Leo Peeters, destijds als minister van

Binnenlandse Zaken en nu als burgemeester.

Samen met zijn collega's burgemeesters weten zij heel duidelijk dat er na 13

juni weinig of niet zal gediscussieerd worden over de splitsing van B-H-V.

Het is dankzij de Lambertmontwet dat de Franstaligen twee gekozenen meer

hebben waarvan de zetels te halen zijn in dit kiesdistrict.

Bovendien is een commissie meestal een koelkast. Zie de taalcommissie, de

costa, de commissie Dutroux, de Sabena-commissie, enz.