thumbnail: null
thumbnail: null

Pnac en Irak

PNAC en Irak

Het toenemend unilateraal optreden van de VS in de wereld (verwerping van Kyoto-akkoorden, van een Internationaal Strafhof en van het non-proliferatieverdrag) vindt zijn hoogtepunt in een alarmerend streven naar 'American leadership' in de wereld.

Lode Goyens - Lanaken

In de lente van 1997 lanceerde een

groep van neo-conservatieven, onder wie Cheney en Rumsfeld, de PNAC "Project for a new American Century", een groots opgezet politiek-militair plan, waarmee ze ooit de Amerikaanse hegemonie over de wereld hopen tot stand te brengen.

Momenteel worden onder Bush'presidentschap deze PNAC-theorieen een blauwdruk voor de defensie- en internationale politiek van het Witte Huis. De brutale inval in Irak ,als een eerste stap naar militaire wereldoverheersing, is meteen en grove schending van het internationaal recht. Een oorlog

plannen en tot uitvoer brengen tegen een land zonder enig bewijs van dreigend gevaar (pre-emptive strike), en dan nog buiten instemming van de UN, wordt daarin namelijk omschreven als 'act of agression'. En daar blijft het niet bij: in deze oorlog wordt bruut geweld gebruikt tegen de burgerbevolking, worden clusterbommen en munitie met verlaagd uranium gebruikt, wordt de hele infrastructuur van het land vernietigd. Het feit dat niet hospitalen, maar olievelden en het ministerie van Olie door Amerikaanse troepen werden beveiligd, geeft aan waar het Amerika en zijn getrouwen

eigenlijk om te doen is: het vrijwaren van de belangen van de olie- en militaire industrie, waaraan de meeste PNAC-Ieden en ook Bush zelf gelinkt zijn. Geen edele bedoelingen dus, maar egoistische economische motieven liggen aan de grondslag van deze oorlog.

Geheel in de lijn van Amerika's aggressieve houding tegenover irak liggen de bedreigingen aan het adres van Syria en Iran, zgn. schurkenstaten, maar ook tegenover een aantal Europese landen die zich in Amerika's strategie niet kunnen vinden.

Deze unilaterale houding van Amerika kan onze planeet op sociaal, economisch, politiek en humanitair opzicht destabilizeren en vele duizenden onschuldige burgerslachtoffers maken.