Brussel Halle Vilvoorde

Kiesarrondissement Brussel Halle Vilvoorde

R. Feeters - Beringen

Zich inzetten voor de toepassing van de Belgische grondwet is een goede zaak. Onrechtvaardige toestanden die al

méér dan 40 jaar duren, recht trekken: dat is goed voor de mensen. Wie beweert dit altijd?

De 25 Vlaamse burgemeesters uit Brabants Vlaanderen, die vechten om de grondwet te doen naleven in het kiesarrondissement Brussel, Halle, Vilvoorde hebben de grondwet met zich. Wie de grondwet meeheeft, die zit goed en kan nooit vervolgd worden. De grondwet blijft de grondwet zowel bij de federale als Vlaamse verkiezingen. Men moet de wereld niet op zijn kop zetten.

Waar wachten de Vlaamse burgemeesters op om hun collega's te steunen, zij die de grondwet willen geëerbiedigd zien?

Onrechtvaardige toestanden werken als kankers en worden uiteindelijk kwaadaardig. Wie deze kwaadaardige kankers in stand willen houden, dragen een grote verantwoordelijkheid en werken het Vlaams nationalisme me in de hand.

Een tweede ernstig onrecht - minder geweten - is het feit, dat een Francofone verkozene minder stemmen nodig heeft dan een Vlaamse kandidaat. Waarom dit onrecht. Een Vlaming is toch niet minderwaardig?

Waar zit de zo geprezen hoffelijkheid en langs welke kant?