thumbnail: null
thumbnail: null

Motorsport

Een dikke pluim voor Marino Keulen en voor de betrokkenen. Tenminste iemand

die zich als politicus inzet voor de motorsport.

Het wordt hoog tijd dat men de daad bij het woord voegt. Men zegt dat

kinderen in Vlaanderen niet meer aan sport doen, en daar staat iedereen

blijkbaar verstomd van.

Ronny Luyck - Wellen

Waarom is het dan zo moeilijk om vergunningen vast

te krijgen om een motorcross wedstrijd te organiseren ? Je kan niet klagen

dat onze kinderen niet aan sport doen als je hen de mogelijkheid ontneemt

om de sport te beoefenen.

We zullen het maar wijten aan het feit dat er in de huidige maatschappij

geen verdraagzaamheid meer is. Niks mag meer. Zeker geen motorsport.

Binnenkort mogen we zelfs niet meer te voet door bossen en velden wandelen.

Ik zal dit zeker in mijn achterhoofd houden voor de volgende

verkiezing(en).