Proces Dutroux

Het proces,dat zich ontspint als een klucht van dorpsniveau, wordt pijnlijk

Willy Verghote - Genk

om volgen. Naast het theater, opgevoerd door de advocatuur, is de incompetentie van de voorzitter de revelatie van deze rechtsgang.

Het openbaar ministerie,( aanvankelijk een witte ridder) , slaat mijns

inziens een nog zieliger figuur: Verwerpelijk is diens houding om in te

hakken op de onderzoeksrechter of misprijzende commentaren te spuien op de

speurders.Hoongelach en smoelentrekkerij bij getuigenissen die niet passen

bij zijn wazige visie van sommige feiten duiden volgens mij dat deze

magistraat door de mand aan het vallen is.

Droevig toneel, daar in Arlon, héél droevig !!