Einde van de democratie

De veroordeling van drie vzw’s van het Vlaams Blok doen mij onwederroepelijk denken aan de praktijken die fascistische regimes in het verleden hebben toegepast om andere partijen politiek te vermoorden. In die donkere tijden werden partijen met een ander gedachtegoed ook via rechtbanken van het politiek toneel verbannen.

Jos Kenis - Lanaken

De huidige machthebbers, hebben het centrum voor racismebestrijding die de klachten tegen het VB heeft ingediend, met maar één doel in het leven geroepen en dat is om het Vlaams Blok te bestrijden. Men had beter eerlijk kunnen zijn en deze politieke instelling, “Centrum voor Vlaams Blok bestrijding” moeten noemen. De andere partijen waren niet in staat om het Vlaams Blok via de stembus te verslaan en daarom moest het maar via de rechtbank geprobeerd worden.

De zogenaamde onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is niet realistisch. De rechters in ons land zijn van oudsher politiek benoemd en zodoende bestaat er een verbinding met de politiek.

Er bestaat bovendien geen enkele rechter die niet een eigen politieke voorkeur heeft en daarom onmogelijk objectief over een politieke partij kan vonnissen.

In een democratie kan en mag enkel en alleen de kiezer oordelen of een politieke partij recht op bestaan heeft of niet.

Ondanks dat er in ons land het enkelvoudig stemrecht geldt waarbij iedereen maar één stem kan uitbrengen, heeft men nu via een truc het democratisch kiesstelsel onderuit gehaald. Men heeft één rechter de macht gegeven om boven alle kiezers te staan.

De stem van ongeveer 20% van de Vlamingen die op het Vlaams Blok gestemd hebben, is door deze uitspraak, nietig verklaard en vervangen door de stem van die ene rechter.

Als men dit democratie noemt, dan vraag ik mij af wat fascisme is.