Anti-racismewet

De Amerikaanse historicus Henry Adams beschouwde de politiek als "de systematische organisatie van haatgevoelens" ("has always been the systematic organisation of hatred"). Hij was misschien een cynicus, maar de jarenlange campagne tegen het Vlaams Blok, nu bekroond door Het Proces, geeft hem gelijk.

Hubert Spons - Tongeren

De triomfators moeten eens nuchter overwegen wat ze hebben veroorzaakt. De veroordeling van het VB kan allerlei ongewilde gevolgen hebben die de belgicisten, de strategen van de "democratische" partijen en de fanaten van de LEI (de Linkse Eenheidsideologie) niet hebben voorzien.

De Vlaams-nationalisten zullen België nog meer haten ("niet het racisme was het doelwit, maar de Vlaamse Beweging") en misschien radicale actiemiddelen gaan uitdenken ("wij kunnen het spel ook vuil spelen").

Vele "gematigde" Vlamingen zullen de nationalisten bijtreden: alles in België wordt bedisseld door en voor de Walen/verwaalsten; de politici van de weldenkende Vlaamse partijen zijn castraten of slaven van het Walendom c.s. Het verdere verloop van de ongebluste strijd rond het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde alleen al zal deze stellingen fris houden. Zal dat Dierbaar België goed doen?

De twijfel aan de waarde van de democratie in België zal groeien, of ontstaan waar hij nog niet leefde. Hoeveel Vlamingen vragen zich nu al af: is het democratisch het gerecht te manipuleren om politieke dissidenten uit te schakelen; door welke partij zijn de betrokken rechters aangesteld, tot welke loge behoren ze, wat hebben ze al gehad en wat verwachten ze nog? Wat heeft het meeste deuken opgelopen, de democratie of het gerecht?

In het andere kamp zullen de anti-Vlaamse, respectievelijk de anti-blanke racisten de indruk hebben dat ze de Vlamingen en de inlanders voortaan geen kwartier meer hoeven te geven. Immers, het is het Vlaams Blok dat werd veroordeeld, niet het FDF of de allochtonenpartijtjes of -groeperingen.

Het kwaad is geschied. Voor de toekomst kan nog iets gered worden. Om te beginnen kunnen we bijvoorbeeld, in plaats van de haat te blijven aanstoken, de anti-racismewet te slapen leggen. Het zou niet de eerste keer zijn dat iets officieel wordt verboden maar in het echte leven gedoogd!