thumbnail: null
thumbnail: null

Vlaams parlement en burgemeesters

Bravo voor het Vlaamse Parlement dat de verdediging op zich neemt van de moedige voorstanders van de splitsing van het kiesarrondissement BHV. En aan de tegenstemmer zeg ik, zoals in Mademoiselle Beulemans: ça ne peut pas continuer rester durer! Als oud-lid van het anti-Egmontcomité hoop ik de splitsing nog mee te maken vooraleer te sterven.Het is een aanfluiting van het territorialiteitsbeginsel,aanvaard in 192.9

Prof dr. em. Jean Baerten - Spanje