Ethias

Ethias weigert jonge werknemers in de horeca te verzekeren. Het criterium dat de verzekeringsmaatschappij hanteert om de autoverzekering te weigeren, is een beroep, geen menselijke eigenschap, zo wordt er gezegd. En net daarom is er geen sprake van verboden discriminatie. Ethias maakt hier duidelijk misbruik van een tekortkoming in de anti-discriminatie wetgeving. Bovendien druist deze maatregel ook tegen alle principes van het verzekeren in. Een risico ligt net aan de basis voor het nemen van een verzekering, anders zou men er geen nodig hebben. Het valt enigszins te begrijpen dat verzekeringsmaatschappijen hun premies verhogen naarmate het risico groter wordt.

Jimmy Godin - Diepenbeek

Het weigeren van een verzekering daarentegen zou enkel toegelaten mogen worden indien het risico 100% is. (B.v. een blinde die een autoverzekering wil afsluiten om zelf te mogen rijden) In dit geval is een ongeval onvermijdelijk en is een weigering aannemelijk. In alle andere gevallen moet iedereen het recht krijgen om zich te verzekeren. Hoogtijd dat de overheid hier werk van maakt op één van hun volgende "super-ministerraden"!