Boemerang

Ik raad iedere rechtgeaarde Vlaming aan zich even te verdiepen in het

D. Heylen - Overpelt

artikel "De kern" dd. 22 april van de Heer Eric Donckier.

Hij slaat hier de nagel op de kop: onder druk van de Franstaligen (hun

grootste vrees is namelijk het Vlaams Blok), hebben de Vlaamse partijen een wet gestemd teneinde het Vlaams Blok voor de rechtbank te kunnen veroordelen.

Of dit echter met spijt in hun hart is, durf ik ten stelligste te betwijfelen.

Paars was tot veel (slechts) in staat, dit echter spant de kroon. Een

democratie onwaardig. Hopelijk geeft de kiezer in het stemhokje op 13 juni een duidelijk signaal dat men een partij niet monddood kan maken via

een rechtbank.