Vlaams Blok veroordeeld

Alle politieke partijen zeggen dat het Vlaams Blok "bestreden" moet worden in het kieshokje. Welnu waaromhebben "ze" dan, welliswaar via "het Centrum", überaupt het Vlaams Blok voor de rechter gesleept? Iedereen weet dat het Vlaams Blok vanaf 24 november 1991, "Zwarte Zondag" volgens De Morgen, enkel maar groter en groter wordt.

Hans Peter Luyckx - Evere

ooit zei Louis Tobback dat het Vlaams Blok met alle middelen, ook illegale, moest bestreden worden. En Verafstoodt zei in 1999 na zijn "overwinning" dat hij zijn "succes" ging afwegen met het terugdringen van het Vlaams Blok. We hebben gezien wat daarvan is terecht gekomen. Aan de lezers en de verdedigers van de democratie, en wie is dat niet, vraag ik maar 1 ding: Stem op 13 juni e.k. op de enige echte democratische partij het Vlaams Blok