Blok-proces

Wanneer komt er nu eens eindelijk een einde aan de gigantische schijnheiligheid omtrent racisme en migranten? Het Vlaams Blok gaat zeker niet vrij uit, maar zijn vijanden nog veel minder. Wat is het probleem voor zeer veel migranten? Dat probleem heet massale werkloosheid.

Eddy Van Buggenhout - Bree

En wat is daar de belangrijkste oorzaak van? De extreem-hoge loonkosten die het bedrijven in dit land onmogelijk maakt om nog royaal mensen aan te werven. En wie is daar voor verantwoordelijk? De vakbondsleiders, de linkse politici van SPA, ACW en Groen! en hun opiniemakers in de media die dat loonkostenprobleem jarenlang ontkend hebben. Ik noem dat economisch negationisme. Wanneer wordt dit land politiek volwassen? Nooit