Veroordeling Vlaams Blok

Diep verontwaardigd heb ik vernomen dat het Vlaams Blok door het Hof van Beroep te Gent werd veroordeeld voor racisme. Verontwaardigd doch niet verrast, want een veroordeling zat er aan te komen. Afgezien van het feit dat ik vind dat in een democratie politieke partijen niet door magistraten moeten beoordeeld worden, maar door de kiezers, stel ik me toch serieus vragen over de politieke inmenging in dit proces.

Caroline Schepers - Diepenbeek

Men mag niet vergeten dat de minister van justitie, de franstalige Laurette Onkelinx (PS), de rechtstreekse overste is van de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Gent, de openbare aanklager in dit proces. Als men het Blok niet kan verslaan via de verkiezingen, dan maar door de strafrechter. Of de Vlaming dit zal pikken, zal op 13 juni moeten blijken