Veroordeling Vlaams Blok

Als liberaal democraat vind ik het schandelijk dat Justitie zich moeit in politieke belangen, althans wat deze rechter gedaan heeft.

Rudi Vereecken - terhagen

Eindelijk hebben de vurige tegenstanders van het Blok een rechter gevonden die zijn ziel verkocht heeft zoals pater Leman altijd gezegd heeft: we zullen verder gaan tot we een rechter vinden die hen wel zal veroordelen.

Een schande voor deze rechter die zich, in tegenstelling tot vorige collega-rechters, wel voor de kar heeft laten spannen.

Kan en durft deze persoon zeggen dat hij naar eer en geweten gehandeld heeft? Ik denk het niet maar in hun toga denken sommige van deze wereldvreemden, niet allemaal, dat ze onfeilbaar zijn en verheven zijn boven de gewone burgers.

Het enige oordeel over het Vlaams Blok komt toe aan de burgers, zij die deze rechter betalen. Het zijn de burgers die moeten oordelen of het Blok al dan niet racistisch is. Indien 800.000 eerbare burgers, anders hadden ze geen stemrecht gehad, vinden dat het Blok een democratisch verkozen partij is met bestaansrecht is het wraakroepend dat één enkeling daar anders over beslist.

Deze uitspraak brengt inderdaad onze democratische instellingen ernstig in gevaar.

In al hun schijnheiligheid verklaarden de partijvoorzitters van de andere partijen in een eerste reactie dat ze geen commentaar wilden geven op dit vonnis. Stevaert kon naar goede gewoonte amper een glimlach onderdrukken en Leterme verklaarde dat hij geen cordon sanitaire nodig had om tot een goed bestuur te komen. We zullen zien hoeveel van zijn valse democratische beloftes welke hij nu doet zullen worden verwezenlijkt.

Dirk Sterckx vond het dan weer vergaand van Filip De Winter de gerechterlijke uitspraken en dus de rechterlijke macht in twijfel te trekken, dat er toch in onze democratie scheiding van machten is.

Indien er inderdaad scheiding van machten is, waarom willen de politieke partijen het Vlaams Blok dan bevechten en verslaan met medewerking van de rechterlijke macht.

De traditionele partijen met hun voorzitters op kop zouden diep beschaamd moeten zijn over deze dag, een dag waarop onze democratie een flinke klap is toegebracht en ook een dag waarop weeral eens zoveel burgers hun vertrouwen in de rechtspraak zullen verliezen. Ook hebben deze drie partijen de moed niet om toe te geven dat zij zich voor de zoveelste keer hebben laten gebruiken door het Wallonië van Di Rupo, Louis Michel, Laurette Onckelinckx, Maingain, Eerdekens en consoorten, personen die stuk voor stuk het bloed kunnen drinken van de Vlamingen, maar wiens miljarden euro's jaarlijks wel goed genoeg zijn.

Het centrum voor gelijke kansen spreekt van een mijlpaal in de geschiedenis, inderdaad maar dan wel een mijlpaal die wel eens als een boemerang in hun gezicht zou kunnen terug komen.

Veel burgers, welke tot heden (nog) niet voor het Vlaams Blok hebben gestemd, zullen misschien nu eens gaan nadenken tot wat onze politieke en gerechtelijke instellingen in staat zijn met de gekende gevolgen.

Op wie gaan de democratische partijen bij een volgende zwarte zondag de schuld afschuiven?

Op de rechter die deze uitspraak heeft gedaan of op de mestkevers die voor het Vlaams Blok zullen kiezen?

Hoe durven deze politici nog beweren dat we in een vrij democratisch land wonen met recht op vrije meningsuiting?