De Gucht

Volgens mij verliest VLD weeral een paar honderd stemmen door deze botte, stupide uitspraken.

L. Schoofs - Zolder

Boutweg noemt de Gucht de burger een stomme geit, die zomaar op het Blok stemt en niet beter weet.

Ik wil de heer de Gucht erop wijzen dat op straat , waar de VLD nooit komt omdat ze samen met

de PS en SP.a zitten te schransen in 's lands duurste restaurants, wel degelijk duidelijk gedefinieerd wordt waarom ze eruitvliegen. De burger vergeet niet meer zo vlug als vroeger, en ziet alleen maar hoe hij uitgebuit en bedrogen wordt vanuit Brussel. En het voornaamste en sterkste punt dat in het voordeel van het Blok speelt uiteraard: een pak meer burgers heeft tijd gekregen doordat deze paarse coalitie de werkgelegenheid dag na dag meer afbouwt, en anderzijds geen controle meer heeft over het bestuur en ambtenarij.

Verhofstadt komt echt zielig over met zijn laatste drollige stunt: verhoging van pensioenen voor zelfstandigen met 25 euro en 33 euro voor zelfstandigen met personen ten laste. Belachelijk , dat

compenseert niet eens de stijging van de benzineprijs. Trouwens, allemaal larie en apekool, de huidige generatie gepensioneerden hebben allemaal de kans gehad een zware spaarpot op te bouwen in veertig jaar gunstig economisch klimaat. Vandaag komt nog alleen in de krant wanneer er 2000 tot 3000 jobs bij een multinational in één keer gewipt worden; honderden andere afslankingen halen niet de pers. Doofpotpolitiek, het mag niet gezegd worden. Maar de burger weet het, plots is zijn gebuur , de verkoopdirecteur of ICT manager ook thuis gedurende maanden en heeft tijd om een praatje te slaan over de haag. En daar wordt, met grondige argumentatie,mijnheer de Gucht, de aanpak op 13 juni voorbereid. Begint u al maar vast te solliciteren als klerk bij De Winter.