thumbnail: null
thumbnail: null

Kunstenaars

Limburg achterland eindelijk gekend in België door hun politici die zich de laatste jaren profileren in het politieke landschap met een instelling die duidelijk gericht is naar hun eigen kiesdistrict met een onderlinge afspraak waarbij de nodige fondsen verdeeld worden onder de heren bewindvoerders.

Jos Herck, kunstencentrum de stroopfabriek - Borgloon

Ja jongens, arm Limburg waar niemand reageert en eenoog de koning is, en de massa schaapachtige neigingen vertonen.

Limburg is hoofdstedelijk Hasselt, de rest van het achterland wordt vergeten of doodgezwegen politici bepalen en manipuleren toekomstgericht de subsidies “impulssubsidies”zonder rekening te houden met de realistische noden van de doelgroepen “kunstenaars en CC.Centra’s” jawel en iedereen zwijgt en vergeet de basisdemocratie.

Onze rechten voor subsidies vanuit de basis kunstenaars en kleinere centras worden tekort gedaan zonder inspraak en dossierinzage van alle toegekende fondsen.

In een democratie is dit niet verantwoordt en moet er de mogelijkheid zijn om deze fondsen die al goedgekeurd zijn en uitbetaald zijn te recupereren

en toe te kennen via een neutrale commissie die bestaat uit een selectie van kunstenaars en musici aan diegenen die het nodig hebben om zich te ontplooien via het nieuwe kunstenaarsstatuut die met een fractie van deze miljoenenfondsen gestimuleerd kunnen worden.

Via politieke weg zijn al diverse dossiers gelekt en mensen wat een joke!!!!!

In het huidige politieke landschap waarbij het sociaal aspect en de ontwikkeling van nieuwe banen centraal staan is dit onverantwoord, het kunstenaarsstatuut is er eindelijk maar er worden te weinig nieuwe stimulansen gecreëerd voor de beeldende kunsten sector, fiscale voordelen bedrijfsgerichte

investeringen en verplichtingen voor de industrie om kunstwerken in hun architectuur de gebruiken met de fiscale mogelijkheid om deze te recupereren,

kunnen hierin verandering brengen en het al geleverde werk van Johan Verminnen en het NICC bekronen.

Op termijn zouden zeker en vast de nodige impulsen kunnen gegeven worden

aan het kunstenaarsstatuut en een gans nieuwe sector gestimuleerd en geactiveerd worden zowel architectonisch als artistiek.

Het is natuurlijk altijd een vraagteken als er kunstcommissies in het leven worden geroepen die politiek gestuurd worden.

Daarom ook pleit ik voor een openbaar debat voor de huidige verkiezingen waarbij de betrokken partijen hun dossiers verdedigen “ toegekende subsidies” moeten openbaar en gemotiveerd worden door de jury die de subsidies heeft toegekend.

Democratie begint aan de basis en is een garantie voor een open dialoog waarbij ieder individu het zelfde recht heeft.

Daarom ook zijn de fondsen voor Limburg via de impulssubsidies belangrijk om een achterstand weg te werken ten opzichte van de andere Vlaamse provincies die al jaren de lakens naar zich toe weten te trekken.