Erkenning oorlogsstatuten

Afwijzing door de commissie ter erkenning van oorlogsstatuten

Cyriel Callebaut - Welle Denderleeuw

Graag wens ik op u beroep te doen en uw aandacht te vragen voor volgende, en naar mijn mening, belangrijk onrecht, nl. de onbegrijpelijke afwijzing door de commissie ter erkenning van Oorlogstatuten en dit ook door het Hof van Beroep

dewelke door de vereniging van R.C.B.lo'ers en C.R.A.B.'s aangezocht werden om hun het statuut van Oudstrijder toe te kennen.

Deze jongeren van toen werden vanaf de leeftijd van 16 tot 35 jaar door de Belgische regering opgeroepen om in mei 1940 zich op eigen kracht en risico naar Frankrijk te begeven om als reserve het Belgisch leger te vervoegen.

Vandaar zijn de benamingen R.C.B.l'ers en C.R.A.B.'s voort gekomen.