Respect tegenover de burgers

Het politieke opbod onder de partijen is begonnen. Nog nooit gaan de burgers het zo goed gehad hebben als de volgende jaren wel zal zijn .... als men voor ???? kiest. Nu hebben de partijen het weer over een warme en een koude samenleving. Begrijpen deze politieke partijen niet dat de burgers zelf wel voor een warme samenleving zullen zorgen indien de overheid er maar zorgt dat de onzekerheid bij de burgers wordt weggenomen.

Rudi Vereecken - Terhagen

Onzekerheid over bijvoorbeeld de financiële toekomst van de burgers, over werkgelegenheid, over onze pensioenen, over de ziekteverzekeringen. Natuurlijk zijn dit de kernwoorden juist voor de verkiezingen waarmee de politici nu zo graag uitpakken. Ze moeten wel eens begrijpen dat het niet bij woorden alleen kan blijven, de burgers vragen tastbare bewijzen en geen onzekerheid. Dat bepaalde politici het nu willen voorstellen alsof de toekomst met hen er veel beter zal uitzien, is niet meer of minder dan stellen dat hun voorgangers in de regeringen (ook al waren ze van dezelfde partij) een stelletje klungelaars waren. Hoe is anders de evolutie van de laatste tien à twintig jaar te verklaren. Toch verwijzen sommige politici van de huidige generatie zo graag naar hun grote voorbeelden in de politiek.

Is dit uit beleefdheid of een soort dank aan hen aan wie ze hun huidig postje te danken hebben?

Net zo min als de vorige generatie politici drastische maatregelen heeft durven nemen in verband met Vlaanderen, uit schrik voor Wallonië, zullen de huidige politici dit ook niet doen of durven.

Zoals het spreekwoord zegt: veel geblaat en weinig wol.

De CD&V is nu reeds aan het verkondigen dat Vlaanderen niet gebaat is met een armer Wallonië, wat zoveel wil zeggen als we zullen niet raken aan de jaarlijkse miljarden transfers naar het zuiden.

De huidige CD&V leiding weet zeer goed dat zij niet voluit voor Vlaanderen kan gaan, dit door de druk die hen wordt opgelegd door ACW-ACV. Deze machtige zuilen blijven de touwtjes in handen houden wat Yves Leterme ook allemaal mag verkondigen.

De N-VA zal hieraan niets kunnen veranderen wat trouwens ook niet hun bedoeling is ondanks de stoere taal van Bourgeois en zijn ondervoorzitters. Men moet toch geen universitair zijn om te zien dat het deze enkelingen alleen om de macht te doen is, macht in de zin van enkel de eigen toekomst veilig te kunnen stellen. De harde uitspraken over allerlei Vlaamse eisen worden stuk voor stuk ingeslikt en worden vervangen door dooddoeners als "noodzakelijk voor Vlaanderen".

Het handvol kiezers dat deze partij nog heeft zal enkele weken of maanden na de verkiezingen wel tot de nuchtere vaststelling komen dat hun stem enkel gediend heeft om het loonzakje van de partijbonzen te spijzen maar dat de echte Vlaamse belangen van geen tel meer zijn. Wat valt er trouwens te verwachten van een voorzitter die van zichzelf denkt dat hij de meest echte Vlaming onder de Vlamingen is maar voor de rest neerkijkt op alles wat een andere mening heeft.

Dat de VLD zichzelf blijft vernietigen blijkt dagelijks uit allerlei feiten. Blijkbaar hebben ze hun les nog niet geleerd met het migrantenstemrecht dat ze nu ook weer allerlei toegevingen doen wat betreft de splitsing van Brussel-Halle-Volvoorde. Wie gelooft de beloftes nog van De Wael om na de verkiezingen werk te maken van deze splitsing. Misschien dat men inderdaad een forum gaat oprichten hieromtrent maar nu al is geweten hoe ontzettend hoog de prijs zal zijn die Vlaanderen zal moeten betalen voor deze splitsing. Moet er dan een prijs worden betaald door Vlaanderen omdat Wallonië reeds decennia lang de wetten en de grondwet aan hun laars lappen op de meest arrogante manier? Een taalgrens die veertig jaar geleden via wet is vastgelegd wordt door het zuiden schaamteloos en zonder scrupules overtreden.

Waarom gaat een groot staatsman zoals Di Rupo, wat hij toch van zichzelf vindt, niet terug naar zijn roots? Daar heeft men sinds het einde van de tweede wereldoorlog al ongeveer zestig regeringen gehad, dus zou men daar best een super bekwaam staatsman kunnen gebruiken om orde op zaken te stellen en zou hij tegelijk verlost zijn van die onredelijke Vlamingen die zich altijd zo agressief opstellen tegen hem. Wat een zegen zou dit voor Vlaanderen en België zijn?

Ook de Vlaamse supersocialist Stevaert zijn vaten zijn ver afgetapt, het is enkel nog wat schuim dat er uit komt. Misschien zelfs wel schuim van woede in zijn geval. Stilaan beginnen "de mensen" door te hebben dat zijn alles-gratis politiek niet werkt en dat het één groot boerenbedrog is van de 'god' uit Hasselt. Meer en meer burgers beginnen te begrijpen dat zijn socialisme dichter gaat aanleunen bij het stalinistische communisme uit de vroegere Sovjet-Unie, iets waar ik op mijn website www.rudivereecken.be reeds

meermaals heb verwezen.

Bewijs daarvan is zijn dreiging de federale regering op te blazen indien de SP.a geen carte-blanche krijgt in de Vlaamse regering.

Waar zijn nu zijn uitspraken dat de kiezer altijd gelijk heeft en dat de kiezer baas is?

Is het dan nodig diezelfde kiezers nu reeds af te dreigen en te chanteren?

Wanneer gaat deze omhooggevallen ex-cafébaas eens toegeven dat zijn politiek niet gewerkt heeft en daar de juiste conclusies uit trekt?

In een uitzending van de zevende dag op de VRT wilde hij nog waarschuwen voor het feit dat het mogelijk was de verkiezingen te winnen en toch niet in de Vlaamse regering te komen en hij verwees hiervoor naar 1988 toen Van Miert moest inbreken. Heeft Stevaert ook zoveel heisa gemaakt toen in 1999 de SP.a de grote verliezer was van de verkiezingen maar toch in de regering de dienst mocht uitmaken, alleen maar door de grote haatgevoelens die toen heersten bij de VLD ten opzichte van de CD&V. Was dit dan ook echte democratie?

De echte democratie bestaat er in dat de partijen welke vooruitgang boeken of de verkiezingen winnen, dat deze partijen deel uitmaken van de regering en dat de partijen die worden afgestraft door de kiezers dat deze in de oppositie komen. Dat is de wil van de burgers volgen en geen nachtelijke onderlinge afspraakjes maken hoe men de andere een hak kan zetten tegen de wil van de kiezers in.

Dat zij op die manier eens bewijzen dat de kiezer baas is en altijd gelijk heeft.

Het zou enkel hun eigen geloofwaardigheid ten goede kunnen komen maar eens te meer: daar is veel respect voor nodig ten overstaan van diezelfde kiezer, iets wat momenteel totaal ontbreekt.