Engels referendum

We worden twee keer bedrogen

Andy Vermaut - Koekelare

Op 20 oktober 2002 stemden 63 procent van 48.5 procent van de Ieren over het verdrag van Nice voor de uitbreiding van de Unie. Mooi gegeven dat de Ieren een referendum hiervoor organiseerden. Het is een volk dat zich echt democratisch heeft kunnen uitspreken over de uitbreiding van de Europese unie in het verdrag van Nice.Nu heeft Engeland beslist over de Europese Conventie een referendum te organiseren en ze zal dit doen met een grote informatiecampagne. Ik vind het jammer dat er in België veel over een mogelijk referendum is gepalaverd, maar uiteindelijk niks in de praktijk is gebracht. Blijkbaar is hier in ons land veel bla, bla, maar weinig dadenkracht wanneer het over Europa gaat, ook al zeggen ze dat ze een referendum positief genegen zijn. Dit is schijndemocratie, want zeggen dat je voor een referendum bent, betekent niet dat je er één organiseert. Men durft het debat over de directe democratie blijkbaar niet aan uit vrees dat het referendum over de conventie wel eens negatief zou kunnen uitvallen. En weet je waarom: omdat onze beleidsvoerders quasi geen inspanningen hebben gedaan om Europa aan de bevolking uit te leggen. Dit is een democratie onwaardig, want we worden twee keer bedrogen.