Midden-Oosten

Wat nu Israël ? Wat nu Palestina ? De kroniek van een aangekondigde dood

Guido Gilissen - Sint-Truiden

werd herschreven. En nu ??? Uiteraard is Rantisi niet die onschuldige

kinderarts, zelf vader van zes kinderen. Integendeel, hij was zijn titel

als 'arts' onwaardig. Als je als volwassen intellectueel jongeren, zelf

kinderen nog, de dood instuurt met wat (vage) beloftes over een paradijs en

weet ik veel nog wat, dan ben je géén 'dokter' en zeker géén kinderarts.

Zijn lot is hetgeen hij gezocht heeft: wie wind zaait, zal storm oogsten!

Maar was dit nu echt het enige alternatief ? Wordt het niet stilaan tijd

dat de internationale gemeenschap met de Europese Unie voorop, eens

duidelijke signalen geeft aan ALLE partijen in het Midden-Oosten-conflict ?

Mogen onze 'leiders' blijven verstoppertje spelen voor de werkelijkheid ?

Met aan de ene kant een Israël (Sharon) die (nà lang getergd te zijn)

besloten heeft tot een 'tabla rasa-politiek' bij gebrek aan reactie van de

overkant, èn aan de andere kant een onmachtige Palestijnse Authoriteit, die

blijk geeft van een totaal gebrek aan durf.

Uiteraard komt het Palestijnse Volk 'spontaan' op straat (in twee groepen,

mannen en vrouwen gescheiden) en roept het om wraak. Uiteraard is er onze

minister van 'Buitenlandse' Zaken die het allemaal weet en een

'Gotendämmerung" uitspreekt over Sharon.

Maar de realiteit is dat Moslimterroristen al méér dan 30 jaar de Westerse

democratiën chanteren met terreuraanslagen waarbij al méér dan 10.000 totaal

onschuldigen gedood werden, mannen, vrouwen, kinderen, zelfs ongeborenen...

De realiteit is ook dat een groot aantal 'Islam-democratiën' deze

moordlustige terroristen onderdak en veiligheid geven. En wat doen wij,

Westerse Democraten ? Wij zwijgen en kijken vlug weg, uit schrik voor de

prijs van de ruwe olie... Wie beweert dat het Bush alleen daarom te doen was

in Irak, moet tegelijkertijd wel bedenken dat de kruiperige politiek van

Europa wel eens dezelfde drijfveer zou kunnen hebben........ Triest,

intriest.