Europa-Israel

Volgens de V.N. heeft Israel een beleid dat in strijd is met het internationaal recht,De Europese unie bevorderd dit beleid door nietszeggende ,inhoudloze kritiek op dit land.Waarom durft Europa de laatste koloniale macht niet ter verantwoording roepen door b.v. zijn handelsrelaties met deze zionistische staat te herzien?Waarom bedekt Europa de misdaden van dit land met de mantel der liefde?

P. Gielen - Bilzen