thumbnail: null
thumbnail: null

Uitbreiding EU

Dat de bouw hinder gaat ondervinden van de uitbreiding, is nu al het geval. Vanuit Maastricht biedt men niet EU-arbeiders aan tegen dumpingprijzen.

Johan Mareels - Tongeren

Tussen de 30 à 40 euro per dag in 't zwart. Hetzelfde speelt zich nu al af in het transport. Tot voor 1 mei had men een visum en een arbeidsvergunning nodig om hier arbeid te mogen verrichten. Vanaf 1 mei valt dat allemaal weg. De

politiek gaat het beperken? Laat me niet lachen. In Nederland komen er momenteel 14.000 werklozen per maand bij. Men schat dat het aantal zwartwerkers van buiten de EU tussen de 100.000 à 250.000 bedraagt. De situatie daar is zo uit de hand gelopen, dat controle zelfs niet meer mogelijk is

bij gebrek aan mensen en onoverzichtelijkheid. In Duitsland is de maleise nog groter. Daar stevent men af op meer dan 5 miljoen werklozen. En wij hebben misschien nog geluk dat Duitsland een beetje als buffer dienst doet. Maar de

politici die beweren dat het allemaal niet zo'n vaart zal lopen, hebben het mis.

Met tienduizenden staan ze klaar om hun geluk hier te komen zoeken. Of denkt de politiek dat mensen die nu tussen de 125 à 250 euro per maand verdienen en arm zijn, niet weten wat er hier te koop is? En wie gaat ze tegenhouden? Niemand, want het zijn vanaf 1 mei volwaardige EU-burgers. De Romazigeuners die men enkele jaren geleden met veel bombarie het land beeft

uitgezet, zullen de eersten zijn die terugkeren. En wie kan het ze kwalijk nemen? Die mensen hebben gewoon niets. De werkloosheid is hier hoog, maar ginder nog groter. Maar de politiek zal schijnheilig verontwaardigd reageren als er op

het einde van het jaar weerom duizenden werklozen zullen bijgekomen zijn.

Maar of de werknemers hier dit gaan blijven pikken weet ik niet. Ik weet wel dat er in de transportsector veel bedrijven over kop gaan, en er een sfeer heerst van "Trop is trop', en er niet veel meer moet gebeuren voor de bom barst. De

uitbreiding is 10 jaar te vroeg, maar dat zal de toekomst uitwijzen. Ik hoop maar dat de uitbreiding zich niet tegen Europa keert, want dan zijn de gevolgen niet te overzien. Want mensen zullen heel snel naar uiterst-rechts neigen indien hun boterham en welvaart in het gedrang komen.