Stevaert

Stevaert zijn aankondiging om ook uit de federale regering te stappen wanneer na de verkiezingen de nieuw te vormen Vlaamse regering niet dezelfde zou zijn als de federale regering, is veelzeggend. Hij voelt de bui hangen en gooit nu reeds de handdoek in de ring en geeft daarmee onrechtstreeks toe dat zijn politiek gefaald heeft over de ganse lijn.

Jos Kenis - Lanaken

De steeds talrijkere bevragingen wijzen meer en meer in de richting dat deze paarse regering gaat afgestraft worden door de kiezer. Enkel en alleen om gezichtsverlies te vermijden kondigt hij nu reeds zijn besluit aan. Hij beseft waarschijnlijk maar al te goed dat de kans enorm groot is dat de federale regering geen lang leven meer beschoren is, wanneer de socialisten uit de boot vallen in de nieuw te vormen Vlaamse regering.

Om de schade nog enigszins te kunnen beperken, is het meer dan hoognodig dat er een nieuwe wind gaat waaien in de Vlaamse en de federale politiek. Onder dit socialistisch-liberaal belijdt, komt onze welvaart en ons sociaal systeem steeds meer in gevaar. Steeds meer ondernemingen breken in ons land hun tenten op en vertrekken naar landen waar een ondernemer weer kan ondernemen op een verantwoordde manier.

Stevaert en Verhofstadt zijn rasechte populisten die de verkiezingen enkel en alleen konden winnen door te beloven wat hij ze niet kunnen waarmaken. Ik kan enkel hopen dat de kiezers dit tegen de volgende verkiezingen doorhebben en deze regering naar de oppositie sturen waar ze thuishoren.