Pinxten en de bossen

De paasvakantie is uiteraard ideaal om allerlei wilde ideeën te spuien. Vandaag geeft Kamerlid Karel Pinxten (VLD) hiervan een goed voorbeeld in Het Belang van Limburg.

Tony Ventura - Houthalen-Helchteren

Hij stelt voor dat de Vlaamse overheid alle gemeentelijke bossen moet

aankopen om drie redenen:

- administratieve vereenvoudiging: beheer gebeurt al door de Afdeling Bos en

Groen van het Vlaams Gewest; dan zijn ze ook beter eigenaar

- het brengt gemeenten geld op

- de bossen moeten opengesteld worden voor het publiek.

De aankopen moeten gebeuren via een vijfjarenplan omdat het het Vlaams

Gewest veel geld kost.

Pinxten haalt als voorbeeld de aankoop door het Vlaams Gewest vande

Merodebossen aan. Dit zijn PRIVATE bossen die op beslissing van de voormalige Minister Ludo Sannen aangekocht zijn.

Ik ben het hiermee niet eens om volgende redenen:

- Dit kost de Vlaamse overheid veel geld. Als de gemeenten geld tekort

hebben, moet het Gemeentefonds verhoogd worden en moet het budget van

Leefmilieu niet gebruikt worden om de kas van de gemeenten te spijzen.

- Het argument van de administratieve vereenvoudiging is zever; er is

administratief niets ingewikkeld aan beheer door Bos en Groen en eigendom

van de gemeenten.

- Dikwijls zijn de bossen al publiek toegankelijk.

Het aankoopbeleid van het Vlaams Gewest had onder minister Ludo Sannen tot

doel private bossen die niet toegankelijk waren, aan te kopen om ze te

kunnen openstellen voor het publiek. Wat in openbare handen is, moet niet

door andere openbare overheden gekocht worden.