Goedkopere elektriciteit?

Jerry Neeckx - Deurne

Steve Stunt (sp.a) wil het nachttarief uitbreiden naar de weekends "want dat maakt de rekening minder duur voor de verbruikers". De marktregulerings instantie VREG beaamt dat dit waarschijnlijk kan zonder dat iemand de rekening betaald, dus ook de sector zelf lijkt wel interesse te hebben.

Mooi toch? Laten we dan wel even vergeten dat de hoeveelheid verbruikte energie niet daalt, en dat het goedkoper maken van (hoofdzakelijk grijze) stroom net het verkeerde signaal is als België een inspanning wil leveren om de Kyoto normen te halen (6% energie uit hernieuwbare bronnen tegen 2010). Want - en daar spreekt Steve natuurlijk niet over - in plaats van mee een oplossing te zoeken voor het probleem met de groene stroom in Vlaanderen, gaat hij liever de boer op met nieuwe ideëen, die echter niets wezenlijk opleveren - behalve dan electoraal voordeel misschien?

Twee weken geleden boog Minister Bossuyt het hoofd en accepteerde de stelling van Europa dat de Vlaamse vrijstelling van distributiekosten voor groene stroom geproduceerd in Vlaanderen, discriminerend was voor groene stroom geproduceerd in het buitenland. In plaats van een milieubewuste beslissing te nemen en ook groene stroom uit het buitenland dezelfde "voordelen" toe te kennen, doet minister Bossuyt net het tegenovergestelde : afschaffen die hele handel! Zijn voorstel aan de Vlaamse Regering om de gratis distributie van groene stroom compleet te stoppen, is dan ook een duidelijk bewijs dat sommige politici (en partijen) nog steeds niet verder kijken dan hun neus lang is.

Net nu ik als bewuste consument expliciet kan kiezen voor het gebruik van groene stroom, en de investering in producenten van groene stroom, krijgt zowel de gebruiker als de producent het grijze deksel op de groene neus. Zal groene stroom overleven in Vlaanderen? Ik hoop van harte van wel, maar het zal zeker niet te danken zijn aan een "groene" sp.a!