Verkeersveiligheid

Ik ben een Nederlander die al enkele maanden in België woont en volgens mij

Mark Onkelboer - Bilzen

heeft dokter Beaucourt harstikke gelijk als hij het heeft over de

verkeersveiligheid. Gans het land volplaatsen met snelheidsbeperkingen van

30km/h heeft totaal geen zin. Nauw toen ik in België kwam wonen heb ik mij

de Belgische wetten eens gelezen in verband met het verkeer. Die verkeerswet

zegt dat je buiten de bebouwde kom 90 km/h mag rijden, maar bijna alle wegen

staan vol met snelheidsbeperkingen van 70 km/h. Nauw ik zie het gras niet

meer tussen de bomen. Eénvormigheid zou veel veiliger zijn, zoals in

Nederland, daar mag je buiten de bebouwde kom overal 80 km/h uur rijden.

Zijn er uitzonderingen dan worden die heel goed aangegeven. Dit is veel

veiliger. Nauw als je dan in Nederland een boete krijgt voor een

snelheidsovertreding dan is de boete veel lager dan in België. De mensen in

Nederland erkennen dan dat ze een fout gemaakt hebben en betalen die boete

met de glimlacht. Jullie belgen krijgen een superboete, die dan aanzien

wordt als een extra belasting. Jullie regering zit op de foute weg om het

aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Zone 30 aan de schoolpoorten is

heel zinvol aan het begin en einde van de schooluren, maar als een school

aan een 2x2 weg ligt en daar een permanente zone 30 van maken is harstikke

zinloos, bijvoorbeeld 's nachts dan zien de automobilisten het nut er niet

van in en dan houden ze zich niet aan de snelheidsbeperking van 30 km/h. Na

enige tijd rijdt iedereen er sneller dan 30 km/h ook bij het begin en einde

van de school en zo creeer je onveiligheid.