Olympische Spelen

Laat ons bescheiden blijven en "de spelen" als een niet realiseerbare droom beschouwen.

Louis Bosmans - Bree

Het is voor mij duidelijk dat dit initiatief vooral een droom is van sommige politiekers.

Het is veel belangrijker de mensen aan een "vaste job" te helpen dan een studie te maken die niet aan de realiteit beantwoord.

De "spelendroom" is nog maar pas bekend gemaakt of onze waalse broeders staan al te likkebaarden en te berekenen wat het hun zal opleveren.

Ik hoop dat deze materie zal voorgelegd worden aan de vlamingen via een referendum zoals de VLD het ons toch altijd voorgehouden heeft dit te zullen doen bij "belangrijke beslissingen".

4 miljard voor de spelen en 4 miljard compensatie voor de walen is de voorlopige raming van deze "nachtmerrie".

Politieke rekenmachientjes geven blijkbaar altijd een andere uitkomst dan het machientje van Jan met Pet.

Aangeboden door onze partners