Ziekenhuisbacterie

Graag willen we even reageren op het artikel over het toenemend aantal patiënten die drager zijn van MRSA of ziekenhuisbacterie (HBvL 13/4). Het is inderdaad zo dat ook rusthuizen steeds meer te maken krijgen met MRSA-patiënten. Steeds meer bewoners blijken nà een ziekenhuisopname MRSA-positief te zijn. In het artikel werd gesteld dat rusthuizen door personeelstekort en vooral door tè weinig kennis niet in de mogelijkheid zijn om de nodige maatregelen te nemen. We willen toch wel even stellen dat wij hier wèl de nodige kennis voor in huis halen, de nodige informatie opzoeken om zo efficiënt mogelijk om te kunnen gaan met deze problematiek. Al twee jaar geleden hebben wij een protocol opgesteld waarin alle te nemen maatregelen vermeld staan. Ook krijgen onze medewerkers hieromtrent geregeld de nodige begeleiding en bijscholing. Wij nemen onze verantwoordelijkheid, net zoals de ziekenhuizen!

Elly Daemen, namens rusthuis "De Voorzienigheid"