Louis Michel

Na het uiten van zijn misprijzen voor de Oostenrijkse kiezers vindt deze

Claessens Guido

heer het nu weer eens nodig om de uit te halen naar de Vlaamse CD&V die hij

van arrogantie beschuldigt en die hij met al zijn door de belastingbetaler

gesponsord overgewicht uit de regering wil houden. In zijn arrogantie is blijkbaar de mening van de Vlaamse kiezer niet relevant of heeft hij misschien schrik dat hij na 13 juni zal moeten rekening houden met de Vlamingen die nu door de huidige coalitie stiefmoederlijk worden behandeld? Mits een beetje meer respect voor 60% van de bevolking van dit mooie landje zou deze gewezen leraar Nederlands die ook geacht wordt de Vlamingen in het buitenland te vertegenwoordigen veel

beter Nederlands leren spreken dan wat dat hij nu regelmatig op TV brabbelt.