Mandaat Pinxten

In het programma 'Recht van Antwoord' op VTM op dinsdag 13 april 2004 was er het hilarische optreden van de heer Pinxten, momenteel VLD kamerlid, de partij waar hij nu zijn geluk zoekt nadat hij bij de toenmalige CVP buitenspel werd gezet.

Rudi Vereecken

De discussie in het programma ging over de correctheid van de politici over het al dan niet opnemen van mandaten in allerlei raden van bestuur in de bedrijfswereld.

De heer Pinxten verdedigde dit krachtig als verrijkend voor de politicus en stelde met klem dat hij voor zijn mandaat bij Tessenderlo Chemie jaarlijks ongeveer 18.000 euro krijgt. Ook indien dit mandaat onbezoldigd zou geweest zijn had hij dit aangenomen (ondanks zijn drukke agenda als politicus) want vijftien jaar lang had hij dit vroeger reeds gedaan in een ander bedrijf, zich vijftien jaar lang volledig onbezoldigd ingezet.

Bij de VTM studio's moet men goede schmink hebben in de schminkkamers dat de heer Pinxten dit kan en durft komen vertellen op de telvisie zonder schaamrood op de wangen te krijgen.

Mag ik de heer Pinxten even de naam van de gebroeders Bleyen in herinnering brengen. Werd de heer Pinxten en zijn villa toen niet gelinkt aan dit dossier? Zo niet, waarom moest hij zich toen zo verdedigen op de televisie dat hij zijn villa eigenhandig had gebouwd? Zo te zien heeft de heer Pinxten inderdaad nogal bouwvakkershanden.

Stop ermee Mr. Pinxten met uzelf zo oneindig belachelijk te maken met dergelijke uitspraken en stop ermee de burgers voor naïevelingen te aanzien. Het staat de heer Pinxten vrij klacht neer te leggen tegen mijn lezersbrief, een brief die enkel mijn vrije mening weergeeft en uitspraken aanhaalt die toen in de pers en op televisie verschenen zijn.

Misschien kunnen we bij een eventuele klacht de dossiers eens terug laten openen.

Dat is nu de hypocrisie die veel politici tentoon spreiden en waarbij ze dan nog verrast zijn dat de bevolking een afkeer krijgt van de politici en de politiek in het algemeen.