Medische terugbetalingen

Met groeiende verontwaardiging lees ik in uw krant van 9 april het artikel betreffende de uitlatingen van de genaamde Hugo Kesteloot.

Jean Collette - Tongeren

Gezien het artikel op 9 en niet op 1 april verschenen is, acht ik het als ernstig bedoeld.

In een reactie noemt de voorzitster van de vrouwenraad zijn standpunten "bijna middeleeuws" en spreekt zij over een "heel kortzichtige visie".

Deze voorzitster formuleert het m.i. zeer voorzichtig en overdreven beleefd.

Ik vraag me trouwens af of de genaamde Kesteloot zelf de draagwijdte van zijn voorstellen beseft, om maar één voorbeeld te geven:hij meent blijkbaar dat rijke 85-plussers die voor de kosten kunnen opkomen wel mogen blijven leven, maar de armen niet.

Het niet vergoeden boven die leeftijd op een bescheiden forfait na van bv. pacemakers, zonder enige sociale correctie of solidariteit, komt daarop neer. Kesteloot zegt zelf dat dit niet eerlijk is maar vindt dit blijkbaar normaal.

Elke voorstander van het recht van de sterken (survival of the fittest) rekent zich natuurlijk zelf nooit tot het kamp van de zwakkeren en ik twijfel er niet aan dat hij financieel "binnen" is.

Zonder te spreken over de rechten van de mens dient Kesteloot, die zich misschien democraat noemt even verwezen te worden naar artikel 23 Lid 2 van de Grondwet dat ieder bescherming van de gezondheid en geneeskundige bijstand waarborgt.

Het sociaal darwinisme is een zeer gevaarlijk iets en dit schijnt mij een praktijktoepassing van die leer.

Het zou in het licht van de nakende verkiezingen toch nuttig zijn het standpunt van de partijen betreffende dergelijke abberrante voorstellen te kennen.

Indien tot mijn verbazing bepaalde politici de losgeslagen voorstellen van Kesteloot zouden verdedigen, is het voor de kiezer nuttig dit op voorhand te weten.

Hij weet dan wat hij in het kieslokaal moet doen.

Dit geldt in het bijzonder voor de bejaarde, vrouwelijke en rokende kiezers.

Sommigen zullen zich erover verwonderen dat Kesteloot op zijn zwarte lijst nog geen gehandicapten of asielzoekers geplaatst heeft, maar daar wacht hij misschien nog even mee totdat de geesten meer rijp zijn voor zijn zgn. efficiënt beheer van de beperkte middelen.

Meer over Smartphone