Reclame Federale Verzekeringen

Ik erger mij rot als ik de laatste tijd de reclame spot op de radio hoor van Federale Verzekering verzekeringsmaatschappij.

Nico Leinders, NV Watersnood - Bree

Wij zijn een levend bewijs dat het wel degelijk anders is.

Wij hadden vanaf begin 1980 ALLE bedrijf en privé verzekeringen bij deze maatschappij. Zelfs vandaag de dag hebben wij nog polissen bij deze maatschappij. Maar kunnen na bijna 10 jaar nog steeds niet over het volledig toegekende bedrag van brandschade beschikken.

Ons handelspand brandde op 02.09.1994 volledig uit. Op 07.12.1994 werd een bedrag overeenkomen voor de brandschade.

Als je dacht dat dit het einde was ben je verkeerd. Het overeengekomen bedrag van 07.12.1994 werd maar voor de helft uitbetaald. Er werd een of andere regel uit de mouw geschud om het niet te moeten betalen.

Om de andere helft te kunnen vast krijgen hebben wij meer dan 5 jaar moeten procederen.

Nu, bijna twee jaar na de uitspraak van de rechtbank wachten wij nog steeds op uitbetaling. Bijna twee jaar worden uitwijk maneuvers door hun advocaat uitgespeeld om maar te kunnen rekken. Zelfs 2 klachten van mij bij De Heer Coch (Balie van Advocaten in Hasselt ) hebben tot op vandaag de dag het opzettelijk getrouwtrek van hun advocaat en de maatschappij niet kunnen verhinderen.

Met andere woorden. Bijna 10 jaar na de brand hebben wij nog steeds niet het volledig bedrag waar wij recht op hebben ontvangen.

Als je mij vraagt waarom wij dan ook nog gedeeltelijk klant blijven. Jammer, maar stel u voor, dat je geen verzekeringspolis meer bij deze maatschappij zou hebben, hoelang zal je dan moeten blijven procederen?.

Besluit: Het is niet de oorzaak van de rechtbanken dat een uitspraak van een zaak zolang aansleept. Nee, het getrouwtrek van de een of andere advocaat die moetwillig zijn dossier te laat indient en een of manier vind om de zaak te vertragen.

Erger nog, zelfs na de uitspraak van de rechtbank 19.09.2002 door rechter Veeckmans word bevel van betaling naast hun neergelegd. Waarom er nog een stafhouder van de Balie advocaten nodig is weet ik niet, want ik heb in de gesprekken en briefwisseling gemerkt dat ze ook hem degelijk stijf uitlachen.

Kun je u nu indenken waarom ik telkens steiger als ik die reclame spot van de Federale verzekering te horen krijg. Niet moeilijk mensen te lokken met kleine bedrage die ze terug betalen maar wacht tot de echte grote bedrage moeten betaald worden.