Autokeuring in As

Als juffrouw vernoemd in uw lezersbrief wil ik reageren Mijnheer Bollen (HBvL 06/04/04). U had uw voertuig voorgereden bij de autokeuring met een zonnewerende strook op de voorruit die dubbel zo breed was als toegelaten en ook nog eens spiegelend. Het betreft hier dus twee inbreuken op het technisch reglement waarin vermeld dat zonnewerende stroken alleen toegelaten zijn voor zover ze binnen de afmetingen blijven van de originele zonneklep eens deze tegen de voorruit is neergeklapt. Spiegelende film als bedekking is ook niet toegelaten. Ik vind het spijtig dat u ter plaatse

Viviane Silkens - Kinrooi

geen klacht formuleerde. Verder voel ik mij als vrouw bijzonder seksistisch aangesproken, wat in deze tijd erg ongepast is. Ondertussen probeer ik mijn werk verder goed uit te voeren, overeenkomend de opgelegde instructies.