Vlaanderen en Limburg

Peter Verpoorten van Oostham wil in zijn lezersbrief vandaag de Limburgers voorhouden dat de N-VA de provincie Limburg wil afschaffen. Niets is minder waar. Hij leest blijkbaar alleen wat hij wil lezen of niet verder dan zijn neus lang is.

Frieda Brepoels - HAsselt

N-VA wil tussen de gemeenten en Vlaanderen streekbesturen die alle taken op het intermediaire niveau groeperen maw N-VA wil alle bestuurstaken die gemeentegrensoverschrijdend zijn of coördinerend van aard zijn,samenbrengen in een rechtstreeks verkozen streekbestuur. De grenzen van die besturen zullen niet altijd samenvallen met de huidige provinciebesturen. Eén uitzondering hierop vormt Limburg.