Onderwijs

Woorden wekken, maar voorbeelden strekken

K. Meskens

Verhaal:Steve Stevaert (SP.a) wil gratis en beter georganiseerd leerlingenvervoer.

Realiteit: Steve Stevaert (SP. a) en zijn opvolger, Gilbert Bossuyt (SP.a), zijn verantwoordelijk voor het door de Vlaamse overheid georganiseerde leerlingenvervoer en kunnen dit dus perfect realiseren. Waarop wachten ze? Via het door De Lijn georganiseerde openbaar vervoer kunnen ze bovendien het aanbod naar de verschillende scholen beter op elkaar afstemmen. Wat houdt hen tegen?

Verhaal: Steve Stevaert (SP.a) wil een maximum factuur voor buitenschoolse activiteiten.

Realiteit: Gilbert Bossuyt (SP.a) heeft toegelaten dat De Lijn bepaalde voordelen in de tariefregeling ten gunste van basisscholen heeft afgeschaft. Dit maakt uitstapjes met het openbaar vervoer dadelijk stukken duurder. Waarom deze asociale maatregel?

Aangeboden door onze partners