Naamsverandering LUC

In het artikel over de naamsverandering van het LUC (HBvL 31/03/04) meent Erik Donckier stelling te moeten nemen in het debat over een eventuele naamsverandering van het LUC. Hij meent achter zulke naamsverandering te moeten gaan staan omdat deze universiteit (gelukkig) is uitgegroeid tot een volwaardige en kwalitatief hoogstaande (sic) universiteit en dit ondanks het feit dat zij de, schijnbaar door iedereen verguisde, naam Diepenbeek met zich meesleept.

Jo Bouchet - Diepenbeek

Plotseling moet deze instelling zo nodig de naam van een "stad" gaan dragen, alsof dat iets zou afdoen aan haar kwaliteiten. Wat ons inziens telt is niet zozeer de locatie dan wel de kwaliteit van het onderwijs en de waarde van de afgeleverde diploma's.

Tenslotte is Louvain La Neuve ook geen wereldstad.

Indien men dan toch al een naamsverandering zou willen doorvoeren waarom dan niet gekozen voor een meer algemene naam zoals bijvoorbeeld "Limburgse Universiteit".

Wij nemen aan dat iedereen zich in zulke naam zou kunnen vinden. Het maakt dan niet uit of men dan campussen heeft in Diepenbeek, Hasselt, Maastricht, Tongeren of Kuttekoven. Tenslotte nog dit. Is deze hele polemiek over een eventuele noodzaak van een naamsverandering wel echt zo belangrijk?

Er zijn o.i. wel belangrijkere zaken om tijd, geld en energie aan te verspillen in deze soms droeve tijden.