Jurgen Verstrepen

Na het lezen van het grote interview van Jurgen Verstrepen met de krant Het Laatste Nieuws heb ik toch wel enkele bedenkingen bij sommige van zijn uitspraken. Zijn overstap naar de politiek is naar eigen zeggen enkel ingegeven om op te komen voor de vrije meningsuiting, iets waarvoor hij reeds lang zijn nek heeft uitgestoken.

Rudi Vereecken - Terhagen

Een respectvol idee maar toch begrijp ik niet goed waarom men daarvoor speciaal in de politiek moet gaan. De vrije meningsuiting is ons hoogste democratisch recht dat ingeschreven staat in de Belgische wetten, dus waarom moet men daarvoor expliciet in de politiek gaan. Tenzij de heer Verstrepen bedoelt dat aan de vrije meningsuiting van ieder burger niet altijd gevolg wordt gegeven maar dat is nog iets anders. Ik hoop dat Jurgen Verstrepen niet zo naïef is van te denken dat door zijn politieke invloed de ganse media, zowel televisie als geschreven pers, onmiddellijk van strategie gaan veranderen omdat hij dat wil. Wat gaat hij doen met de invloed van de drie grote traditionele partijen welke deze genieten in alle raden van bestuur? Denkt hij deze overal de mond te kunnen snoeren?

Ik heb altijd het grootste respect voor mensen die opkomen voor bepaalde idealen maar het is toch wel duidelijk dat Jurgen Verstrepen hier enkel en alleen voor het eigenbelang heeft gekozen. In navolging van recentelijk nog twee voorgangers-journalisten heeft hij zijn financiële toekomst veilig gesteld, enkel het loonzakje op het einde van de maand is belangrijk.

Nu kan hij nog verkondigen dat hij zijn toekomstplannen wel zal bekend maken, maar er komt een tijd dat hij werkelijk kleur zal moeten bekennen aangaande 'politieke beslissingen' en dan zal hij zich niet kunnen verschuilen als 'onafhankelijke'.

Ik hoop voor hem dat de publieke opinie dan niet zal moeten besluiten dat hij met zijn 'groot bakkes' (zoals hij het zelf altijd zegt) maar wat uit zijn nek kletst in plaats van zijn nek uit te steken.

Op zijn eigenste website daagt hij sommigen uit om te reageren op zijn beslissingen, wat dan bij deze gebeurt is. Nadat ik hem reeds driemaal heb gecontacteerd met mijn mening en hem zelfs een nobel voorstel van idealisme heb gedaan in verband met mijn website www.rudivereecken.be om een nieuwe politieke partij op te richten, los van iedere andere partij, mocht ik echter zelf nog geen reactie van hem ontvangen.

Jammer van iemand voor wie de vrije meningsuiting zo belangrijk is.