Vrije trap

Erg knullig kreeg de Belgische ploeg doelpunt 2 tegen.

Rik Deckers - Dilsen

De commentaren achteraf bewijzen dat niemand juist weet hoe

het eigenlijk mag en moet.

Het zou goed zijn als alle reglementen duidelijk zouden zijn. Gekend

door spelers, supporters en scheidsrechters.

Een reglement moet niet zo maar iets zijn waarmee iedereen maar wat

doet zoals het hem uitkomt.

Mogelijk kan de Heer Jeurissen hieraan iets doen door de reglementstekst

betreffende de vrije trap te verbeteren .

Meer over Rode Kruis