Domme burgers

De massa is altijd dom, omdat persoonlijke en groepsbelangen steeds conflict uitlokken tenoverstaan van andere groepen. Overheden weten dat en spelen dat handig uit.

L.S.

"Divide et impera". Verdeel en heers. Helaas is er iets ontstaan zoals het internet, dat zowel positief als negatief de wereld voor altijd (?) verandert.Dit internet kan gebruikt worden als instrument ter bewustmaking van de bevolking.

Dit internet heeft ook in een mum van tijd de businesswereld grondig veranderd.En dit in zo een snel tempo dat overheden, die van nature traag als een slak werken, nog niet beseffen dat het zogenaamde "trickling down effect" de kostprijs van goederen en diensten helemaal naar beneden haalt.Bijgevolg ook de belastinginkomsten.

Wat heeft dit nu intrinsiek tot gevolg voor een land als België ? Eenvoudig, kort en klaar: het totale welzijnssysteem met bv sociale zekerheid van hoogste kwaliteit en pensioenen viermaal hoger dan het loon van de actieven die geld in de kas brengen ontploft. Waarom wordt dit zo duidelijk merkbaar de laatste twee jaar ? Ook al simpel te verklaren: het evenwicht tussen actieven en niet-actieven begint te ontsporen. Ondertussen vlucht elke cafézanger,jounalist, en ik weet niet wat allooi met BV-sticker, de ark der politiek binnen. Daar kan je tenminste zonder werken en zonder enige inzet poen pakken met de vleet. Interbrew is het volgende bedrijf dat het stikbeu is dat systeem nog te sponsoren, maar de meeste burgers kennen niet eens de naam van de honderden bedrijven die reeds voor 80% de operaties naar het Oosten verschoven hebben. Wie de toekomst van Belgie wil ontdekken raad ik aan het boek van J. Rifkin "End of work" te lezen. Rifkin is een man die alleen over meer brains beschikt dan de hele Belgische regering samen. En bovendien nog een consultant van , jawel, Washington. De man achter de schermen.

Is de burger dan dom ? Neen, hij voelt zich deel van een collectief dat beseft dat het gemaakt is om uitgezogen te worden. En het politiek apparaat zet bij tijd en wijl een smal deurtje open om zo'n element uit het gepeupel binnen te halen. En de rest mag verderwerken, 6 jaar langer naar het schijnt. Wel , domme burger, dat is wel wat ze u mogen wijsmaken, maar ik kap ermee op mijn 52ste. Dat is een recht en een vrijheid. Want de oplossingen liggen niet daar waar de heren en dames uit Brussel het zoeken. Lees maar in "End of work".

Ga gerust op pensioen tussen 52 en 55. Maar dat kan alleen als we nu, vandaag, het oude systeem opblazen. Gelijk pensioen voor iedereen 600€ per persoon per maand. Afschaffing van belastingen zoals "onroerende voorheffing". Afschaffing van federale overheid, onnuttig en geldverspillend. Anderzijds moeten de jonge gepensioneerden instaan voor de sociale ondersteuning van het systeem.Dus een aantal uren verplichte burgerdienst per week in de non-

profit sector, ieder volgens eigen interesse en potentieel. Het zal ook deze groep zijn die verplicht moet worden de multiculturele integratie te verwezenlijken, gezien de multi-cultuur mag gezien worden als onomkeerbaar en de overheid tot op heden steeds gefaald heeft in deze taak. Ik

spreek bij deze woorden uit die nog nooit in de pers kwamen maar vol waarheid zitten:

"Laat ons eens vragen aan de grote groep Moslims in dit land hoe zij Vlaanderen 2020 zien, en of

zij niet liever in een aparte deelstaat Vlaanderen wonen en omgekeerd in een deelstaat Wallonie.

Tenslotte deze groep heeft toch ook niks meer aan federale overheid en gezien hun grote groep

jeugdigen, ligt het voortbestaan van het pensioensysteem ook in hun handen. Want tenslotte ,

ben ik een Vlaams republikein maar met cosmopoliete ideeen, en heb meer respect voor mijn dorpsgenoten met kebabzaak dan voor het huis Sachsen-Coburgh.