thumbnail: null
thumbnail: null

Vlaams Blok in het EP

Dat ze bij de VRT al wel eens een rode professor weten op te trommelen om leugens te verspreiden over het Vlaams Blok, dat wisten we al wel langer. Maar dat de verdraaiingen van de realiteit zo frappant zijn, tart toch elke verbeelding. Ene Hendrik Vos mag in 'prime time' op het VRT nieuws komen beweren dat de Vlaams Blok - fractie in het Europees Parlement in het geheel niets doet/deed, quod non, als men er de cijfers op nakijkt.

Marie-Christine Stevens - Boortmeerbeek

Het is inderdaad zo dat Karel Dillen niet veel heeft uitgestoken (wat evenzeer kan worden gezegd van SP. a' er Saïd El Khadraoui die in totaal 4 vragen stelde), maar dat zowel Frank Vanhecke (inmiddels Senator), Philip Claeys als Koen Dillen helemaal niets deden in de afgelopen jaren/maanden, is kennelijk een grove leugen. De cijfers wijzen dat uit. Ze stelden respectievelijk 21, 26 en 15 schriftelijke vragen waarmee ze duidelijk blijk geven/gaven van hun aanwezigheid in het parlement. Het is zondermeer duidelijk dat men bij de VRT alweer misbruik maakt van het audiovisuele medium om zonder mogelijkheid tot direct wederwoord het Vlaams Blok in discrediet te brengen. Het zegt in elk geval veel over het niveau en de politieke motieven van de professor.